Kurtyny paskowe odporne na trudne warunki


Kurtyna skonstruowana z elastycznych pasów PCV umocowanych na solidnym zawiesiu, wykonanym ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej pełni ważną funkcję w wielu zakładach przemysłowych. Może stanowić swoistą bramę wjazdową, oddzielać określone stanowiska pracy, na przykład spawalnicze, czy strefy wykonywania pewnych czynności. Wielkogabarytowe kurtyny paskowe mają zastosowanie także na zewnątrz, gdyż dobrze znoszą zmieniające się warunki atmosferyczne, wysoką wilgotność powietrza i ujemne temperatury.

Należy wspomnieć, iż zasłony te skutecznie likwidują przeciągi w pomieszczeniach, ograniczają straty ciepła lub zimna, jeśli mówimy o warunkach chłodniczych. Ceni się je także ze względu na dużą skuteczność w zmniejszaniu ilości pyłów, dymu i oparów chemicznych. Dobrze wykonana kurtyny paskowe jest bez wątpienia uniwersalna i służy przez całe lata. Dlatego warto zadbać o prawidłowe, poziome zawieszenie jej mocowania oraz właściwą długość i szerokość pasów PCV. Powinny równo zachodzić na siebie i kończyć się nad podłogą, co zapobiega zniszczeniu kurtyny czy jej oberwaniu, a także zapewnia szczelność.